دیدگاه‌ها

علی سعیدی (تایید نشده)

ایا درخت پریقال یالیمو در باغهای اصفهان رشد میکندچه موقع بایدگاشت ونحو نگاهداری وایا باید درخت که ار گلخانه خریداری میشودبرای گاشت در باغ باید از شمال باشد یا جنوب وموقعه گاشت چه وقت میباشد با تشکر.

۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
برو به بالا