دیدگاه‌ها

شىردهى تاچه سنى کاملا ضرورى هست واسه سلامت بچه, من شنىدم تا 7 ماهگى سلامت بچه رو تضمىن مىکنه و اگر بعدش دىگه بچه شىر مادر نخوره مشکلى نىست, درسته؟

۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۳

بهترین زمان از شیر گرفتن کودک پایان دوسالگی است که کودک از نظر جسمی و به خصوص روانی به تکامل رسیده است و دچار اضطراب نمیشود. اما توصیه می شود حداقل تا پایان 1 سالگی شیردهی ادامه یابد و بعد اگر تصمیم دارید شیردهی را قطع کنید، این کار را آهسته انجام دهید تا از سینه درد رنج نبرید. توجه بیشتر به کوکتان نشان دهید و او را بیشتر در آغوش گرفته و ببوسید تا از نظر عاطفی تامین شود.

۲۶ / ۰۵ / ۱۳۹۳
برو به بالا