دیدگاه‌ها

آلودگی هوا به بچه آسیب نمی‌زنه؟

۲۱ / ۰۹ / ۱۳۹۱

خانم هاشمی عزیز الودگی هوا و کمبود اکسیزن در مکاهای شلوغ در کلان شهرها بسیار مضر است در هر گروه سنی . توصیه می شود که کودکان و نوزادان ببه هیچ وجه به این مکانها برده نشوند. مقاله بالا فقط در مورد انتقال بیماریها از افراد دیگه به نوزادان است و شرط رو بر پاک بودن هوا گذاشته.
شادو موفق باشید.

۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۱
برو به بالا