دیدگاه‌ها

سلام اقای کاری مصلح عرق کاسنی وعرق شاهتره وعرق خارشتر چیست؟قرص کمرچیست وازکجابخرم؟اگراب اکسیژنه 1تا8ساعت روی سربمونه به موها اسیب میزنه سررومیسوزونه؟؟اگه اب اکسیژنه رو بابابونه قاطی کنیم وبه سربزنیم موهامون اسیب میبینه موهام نازک وظریف؟؟

۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۴

سلام اقای کاری مصلح عرق کاسنی وعرق شاهتره وخارشتر رابگویید؟اگه اب اکسیژنه 1تا8ساعت روی سربمونه موی کم پشت وظریفم صدمه می بینه؟قرص کمر چیستوازکجا بخریم؟

۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۴

ashvariya (تایید نشده)

اقای کاری پس کی جواب میدید؟

۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۴
برو به بالا