عضو پارسه‌گرد نیستید؟

درست کردن میز جلو مبلی با رویه شیشه

تعداد امتیازها: 1324
0 نفر
درست کردن میز جلو مبلی

این میز دارای روکشی از جنس چوب راه راه (گورخری) است و در روی آن جایی تعبیه شده که با سنگ های رودخانه پر شده و رویش شیشه قرار می گیرد.

ابزار و لوازم مورد نیاز:

• تخته MDFبه ضخامت دو سانتی متر، با اندازه های 45.7 در 38.7 سانتی متر برای اضلاع کوتاه تر (دو عدد)

• تخته MDFبه ضخامت دو سانتی متر، با اندازه های 57.2 در 38.7 سانتی متر، برای اضلاع بلند تر (دو عدد)

• تخته MDFبه ضخامت دو سانتی متر، با اندازه های 45.7 در 61 سانتی متر، برای کف (یک عدد)

• تخته MDFبه ضخامت دو سانتی متر، با اندازه های 57.2  در 41.9 سانتی متر برای روی میز که تورفته است (یک عدد)

• تخته MDFبه ضخامت دو سانتی متر، با اندازه های 8 در 38.1 سانتی متر برای قسمت بست چوبی (دو عدد)

• تخته MDFبه ضخامت دو سانتی متر، 8/1-3 در 2/1-22 برای بست چوبی (دو عدد)

• دو تکه ونیر/روکش گورخری 63.5  در 43.18 سانتی متری

• دو تکه ونیر/ روکش گورخری 48.26 در 43.2 سانتی متری

درست کردن میز جلو مبلی

• یک کیسه سنگ رودخانه

• یک قطعه شیشه به ضخامت 1 سانتی متر، به ابعاد 56.8 در 41.6 سانتی متر

• یک تکه MDFبه ضخامت 1 سانتی متر

• اره متحرک

• اره ثابت

• چسب

• میخ 5 سانتی متری

• میخ 3.2 سانتی متری

•  تفنگ میخ کوب

•  چسب چوب مرغوب

•  کا‌تر

• اره ورق بری

• غلتک رنگ کاری

• رنگ اسپری مشکی

درست کردن میز جلو مبلی

پایه میز:

1. برای درست کردن قسمت جدا کننده، یک تکه 1 سانتی متری از MDFرا ببرید و در بالای دو ضلع کوتاه قرار دهید. تکه های بست چوبی را زیر جدا کننده قرار دهید، چسب زده و وصل کنید تا وقتی جدا کننده را برداشتید یک فضای 1 سانتی متری باقی بماند. اطمینان حاصل کنید که بست چوبی با اضلاع MDFتراز باشد.

2. برای قطعه های عقب و جلو، بست چوبی کوتاه تر را بردارید و آن را مقابل جدا کننده 1 سانتی متری  قرار دهید. این بست چوبی باید کوتاه تر باشد تا تمامی اضلاع هنگام وصل شدن با هم مطابقت داشته باشند. بست چوبی را در مرکز قرار داده و با چسب و میخ 3.2 سانتی متری وصل کنید.

درست کردن میز جلو مبلی

3.  تخته های 45.7 در 38.7 سانتی متری را به انتهای تخته های 57.2 در 38.7 سانتی متری وصل کنید تا یک جعبه 61 در 45.7 سانتی متری به دست آید. با استفاده از میخ 5 سانتی متری این تکه ها را به هم محکم کنید.

4.  جعبه را برگردانید تا بست های چوبی در ته قرار گیرد و تخته قسمت تو رفته (تخته 57.2  در 41.9 سانتی متری) را طوری داخل جعبه قرار دهید که روی بست ها قرار گیرد و با میخ 5 سانتی متری آن را به بست ها وصل کنید.

5. با استفاده از میخ 5 سانتی متری کف جعبه ( تخته 61 در 45.7 سانتی متری) را وصل کنید.

درست کردن میز جلو مبلی

قسمت پاخور میز:

1. با استفاده از اره دو تکه 5.1 در 50.8 سانتی متری و دو تکه 5.1 در 31.8 سانتی متری از MDFببرید.

2. دو مربع 15.2 سانتی متری از MDFببرید و با استفاده از اره آن ها را از قطر ببرید تا 4 مثلث داشته باشید.

3.  تکه های 5.1 در 50.8 سانتی متری را با میخ های 5 سانتی متری به تکه های 5.1 در 31.8 سانتی متری وصل کنید تا  جعبه ای 10 سانتی متر کوچک تر از میز جلو مبلی تان درست شود.

4. هر مثلث را به یکی از گوشه ها وصل کنید و آن ها را تراز کنید.

5. پاخور را سر و ته کنید و آن را در زیر میز و در مرکز آن قرار داده و مثلث ها را با میخ های 3.2 سانتی متری به ته میز وصل کنید.

درست کردن میز جلو مبلی

پرداخت :

1.  با استفاده از اسپری مشکی، قسمت تو رفته میز جلو مبلی و پا خور آن را رنگ کنید.

2.  با استفاده از کاتر، روکش چوبی گورخری را به  4 تکه ببرید – 2 تکه 63.5 در 43.2 سانتی متری و دو تکه 48.3 در 43.2 سانتی متری. حتماً هر طرف آن را شماره گذاری کنید تا هنگام چسباندن آن ها به میز بدانید که رگه های چوب را چگونه با هم جور کنید.

3.  چسب را با قلمو  پشت روکش و روی ضلع مورد نظر بمالید. تمامی اضلاع را هم زمان چسب نزنید، زیرا هنگامی که می خواهید قسمت های اضافی روکش را بگیرید، خرده های آن به اضلاع دیگر خواهند چسبید.

4. همین که چسب ظاهر سفید و شفاف خود را از دست داد، روکش مربوط به آن ضلع را روی آن قرار دهید. از این که 1 سانتی متر اضافه گذاشته اید اطمینان حاصل کنید. بین MDFو روکش غلتکی چوبی قرار دهید تا از این که روکش را آرام و درست می چسبانید، اطمینان حاصل کنید.

5.  با استفاده از غلتک رنگ کاری هر گونه حبابی که زیر روکش ایجاد شده است را خارج کنید تا از صاف بودن سطح آن مطمئن شوید.

6. اره ورقه بری را بردارید و هر 4 لبه را با آن درست کنید تا اضافه روکش ها بریده شود.

7.  برای 3 ضلع دیگر هم همین کار را تکرار کنید.

8.  سنگ های رودخانه را داخل قسمت تو رفته میز بریزید.

9. شیشه را روی بست چوبی قرار دهید تا سنگ ها زیر شیشه قرار گرفته و خودنمایی کنند.

برای مشاهده صفحات بعد بر روی تصویر هر صفحه کلیک نمایید.
  • درست کردن میز جلو مبلی
  • درست کردن میز جلو مبلی
  • درست کردن میز جلو مبلی
  • درست کردن میز جلو مبلی
  • درست کردن میز جلو مبلی
  • درست کردن میز جلو مبلی
مترجم: مریم انصاری
پارسه‌گرد این مقاله را برای اولین‌بار در وب فارسی منتشر کرده‌است، لذا نقل مطلب بدون درج لینک فعّال پارسه‌گرد اخلاقی نیست.

ارسال مطلب

چاپ

تعداد امتیازها: 1324

ارسال نظر جدید

کاربر عزیز، اگر مایل به دریافت پاسخ از مشاورین پارسه گرد هستید، لطفاً ابتدا نظر خود را در مطلب مرتبط وارد نمایید؛ سپس چنانچه پیگیر نظرات خود از طریق ایمیل هستید حتما قبل از ارسال نظر خود، ثبت نام نمایید. (بدیهیست در غیر اینصورت، پاسخی برای شما ارسال نخواهد شد.)
آدرس پست الکترنیک شما به عموم نشان داده نخواهد شد. اگر شما در سایت Gravatar دارای حساب کاربری هستید که به آدرس ایمیل شما مرتبط است، میتوانید از آن برای تصویر کاربری خود استفاده کنید.
جواب 4+1 چند می شود؟
لطفا نظر خود را با نگارش فارسی درج نمایید