تاج‌های گل تنها برای تزیینِ درب منزلِ شما کاربرد ندارند؛ با قرار دادنِ این تاج گل بر رویِ میزتان در داخل یا خارج از منزل، از روش مدرنِ دکوراسیونِ فصلی بهره مند شوید. شما می‌توانید این دکور را به راحتی و تنها با استفاده از مواد و وسایلِ اندکی آماده کنید. به این منظور شما باید ابتدا مقداری چسبِ حرارتی را به پشتِ برگ‌های ذرت زده، و سپس آن‌ها را به پشتِ یک حلقه ساخته شده از ساقه نِی بچسبانید، و در جایِ خود فشار دهید. به همین ترتیب برگ‌های ذرت را را کنارِ هم پشتِ حلقه بچسبانید تا هنگامی که سراسرِ پشتِ حلقه از برگ‌ها پوشیده شود. سپس همین کار را در رویِ حلقه نیز تکرار کنید تا آن طرف نیز کاملاً از برگ‌ها پوشیده شود. سپس این حلقه آماده شده از برگ هایِ ذرت را روی میزتان قرار داده و داخلِ آن یک کاسه از میوه‌های پاییزی قرار دهید. با این کار صحنه میزتان بسیار زیبا و دلپذیر خواهد شد.

نام مترجم: 
نغمه خالقی
منبع : 
www.bhg.com

دیدگاه‌ها

elahe (تایید نشده)

موفق باشید

۱۳ / ۰۴ / ۱۳۹۲
برو به بالا