نقاشی درخت گیلاس

نقاشی یکی از هنرهایی است که می توان به وسیله آن بسیاری از مهارت های ظریف حرکتی کودکان را تقویت کرد. برای آموزش این هنر زیبا به کودک خود وقت بگذارید.

از مواد موردِ نیاز:

  • یک صفحه A۴ سفید
  • جوهرِ مشکی
  • نِی   
  • رنگِ صورتی (یا قرمز و یا سفید)
  • نعلبکی
  • گوش پاک کن

برایِ قرن‌ها، گل‌ها در فرهنگ و سبکِ زندگی ژاپنی به شیوه گسترده‌ای به نمایش گذاشته می‌شدند. برایِ مثال گل‌ها در طراحی کیمونو‌ها، نقاشی‌ها و هنر هایِ دیگر ژاپنی نقشِ برجسته‌ای دارند. شکوفه هایِ گیلاس یکی از مهم ترینِ این گل‌ها هستند و ارزشی نمادین دارند.
شکوفه گیلاس در ژاپن ساکورا نامیده می‌شود. ساکورا سَنبُلِ زندگیِ انسان است. شکوفه نشانه آغازِ بهار است، اما معنایِ عمیق ترِ آن زندگی است، و درست همانندِ زندگیِ انسان، تحتِ تأثیرِ عواملی است که از کنترلِ ما خارجند. خورشید، باران و باد مدتِ گل دهی را مشخص می‌کنند. ساکورا می‌گوید که باید از زمانِ گل دهیِ زندگی لذت ببریم. اما باید در نظر داشته باشیم که عمرِ شکوفه‌ها نیز کوتاه است و همین طور یک درخت ممکن است تحتِ تأثیرِ عوامل و مواهبِ طبیعی بهتر و به مدتِ بیشتری شکوفه بدهد و دیگری ممکن است در سایه قرار بگیرد.
خوشبختانه شکوفه هایِ گیلاس صحنه‌ای نیست که تنها در ژاپن دیده شود. اگر چنین درختی در همسایگی شما وجود دارد با کودکانتان به دیدنِ این درخت بروید. در صورتی هم که چنین امکانی را ندارید تصاویرِ آن را به آن‌ها نشان دهید.
مقداری جوهرِ سیاه رویِ صفحه کاغذ بچکانید، سپس آن را به صورتِ شاخه‌هایی رویِ کاغذ پخش کنید، تا جایی که ممکن است شاخه‌ها را مطابقِ شکل بکشید. سپس با گوش پاک کن و رنگِ صورتی و یا قرمز شکوفه‌ها را در اطرافِ شاخه‌ها چاپ کنید.

توصیه مشاور: به این نوع نقاشی، نقاشی حرکتی می گویند. و اگر با اثر انگشت خود شکوفه ها را رسم نمایید، نقاشی انگشتی نامیده می شود.

 

مشاهده آلبوم نقاشی های ساده برای کودکان

نام مترجم: 
نغمه خالقی

دوست گرامی برای افزودن دیدگاه خود نیاز به ورود یا نام‌نویسی در سایت پارسه‌گرد دارید.

برو به بالا