دیدگاه‌ها

به ياد داشته باشيد كه اگر :
1- سرفه كودك شما بيش از ده روز طول بكشد
2- وجود سابقه خانوادگي مثبت از حساسيت
3- در محلي خاص يا با خوردن غذايي خاص بيشتر مي شود
4- قبل از خواب سرفه ها بيشتر مي شود
5- زمان دويدن و فعاليت سرفه ها بيشتر مي شود .
به احتمال زياد كودك شما دچار آلرژي مي باشد .

۰۴ / ۰۸ / ۱۳۹۲

نگارتوانگر (تایید نشده)

مطالب عالی می باشد

۰۹ / ۰۱ / ۱۳۹۳

نگارتوانگر (تایید نشده)

عالی عالی

۰۹ / ۰۱ / ۱۳۹۳
برو به بالا