عضو پارسه‌گرد نیستید؟
کد مطلب جدید ترینایکون مرتب سازی حروف الفبا پربیننده ترین محبوب ترین
نوپا در هفتۀ 80
تعداد امتیازها: 678

در این دوران دایرۀ لغات كودك نوپایتان به سرعت رشد خواهد كرد. اولین كلماتی كه یاد می گیرد معمولاً نامها هستند.

ادامه
Syndicate content